Wëllefcher

8 – 10 Joer

Responsabel:

Melanie HIM

Nicolas Schuler

André Azevedo

Léa Helfrich

Eis Versammlungen  sinn Samschdes vun 16h00 bis 18h00

Les horaires de nos réunions sont le Sammedi de 16h00 à 18h00