Earth Tribe

De Scoutsweltbüro huet eng nei Initiative gestart fir Ëmweltschutz.

Eart tribe ass eng weltwäit Aktion mat där mir léieren eise Planéit ze schützen an och fir ëmweltbewosst Scouten ze ginn.

  • Gëff e Champion an Natur an Biodivesitéit an entwéckel dauerhaft Gewunnechtenfir eng gesond Liewensweis a Respekt fir d’Ëmwelt.

  • Dro zu méi gesonden a stabilen Ozeanen bäi a verstéi wéi Ëmweltverschmotzung all Eck vun der Welt betrëfft.

  • Setz dech an fir propper Energien an entdeck d’Méiglechkeeten vun der Sonnenernergie. Fann d’Zesummenhäng teschent der Energie an dem Klimat eraus.

Weider an zousätzlech Informatiounen fënns de hei:

http://earthtribe.scout.org/

Du kanns och un dësem Quiz deelhuelen fir erauszefannen wéi s’de am Beschten ufänke solls:

https://scouts.quizalize.com/earthtribe