BP

Wéinst der aktueller Situatioun vum Coronavirus wollte mir iech matdeelen dass eis Versammlungen um Scoutsbierg leider ofgesot sinn bis d‘Versammlung vum 28. März inclus.
Lénks Patt